Cal Marc al salí, La Coma

PorMarc Escoda

Cal Marc al salí, La Coma

Aviat haurem acabat l’obra de rehabilitació de l’habitatge ‘Cal Marc al salí’, al terme municipal de La Coma i la Pedra (el Solsonès). Mentrestant, us pengem algunes fotografies de la darrera visita, amb les obres pràcticament acabades…

La Coma_01  La Coma_02

Aplicant la màxima de que ‘l’energia més neta és aquella que no es consumeix’, i alhora vetllant perquè la inversió necessària s’ajustés al pressupost previst i s’optimitzés al màxim, es va decidir un cop començada l’obra, que no es modificaria l’acabat exterior de l’edifici, mantenint les dues façanes de pedra i les dues de morter existents, així com l’acabat de coberta (únicament s’han modificat algunes obertures de façana, per permetre el màxim de llum natural i assolellament al sud); col.locant l’aïllament tèrmic per l’interior. En coberta, que és on tenim les pèrdues tèrmiques més importants, hem col.locat fins a 20 cm d’aïllament, aprofitant l’espai disponible entre els cabirons de fusta existents. Així, tot i el clima fred que té la zona a l’hivern, podem garantir una òptima temperatura de confort a l’interior de l’habitatge únicament amb una estufa de llenya, i el suport puntual de dos petites radiadors elèctrics als dos banys.

La Coma_03  La Coma_04

Finalment, no volem acabar aquest post sense agrair l’ajuda dels nostres companys d’ Arquitectura Ambiental i ReAcció, sense els que aquest projecte no hauria sigut possible de cap manera. Gràcies per l’entusiasme que hi heu posat!

Marc Escoda. Arquitecte

Maig 2014

About the author

Marc Escoda administrator

Arquitecte. Interessat en l'arquitectura sostenible, la rehabilitació i l'eficiència energètica. M'interessen les 'smart cities', però encara més m'interessa que siguem tots plegats 'smart citizens', i això només s'aconsegueix garantint l'accés a una educació i una cultura a l'abast de tothom...

Deja un comentario