Ajuts a la rehabilitació i l’eficiència energètica 2015

Tot seguit, us presentem una sèrie d’ajuts i incentius per part de diverses Administracions per aquest any 2015, de cara a aconseguir un parc edificat més eficient, sostenible i amb estàndards de qualitat constructiva més elevats. La impressió de que les institucions publiques sempre destinen massa pocs recursos a aquest tipus d’ajuts i subvencions és …

Tot seguit, us presentem una sèrie d’ajuts i incentius per part de diverses Administracions per aquest any 2015, de cara a aconseguir un parc edificat més eficient, sostenible i amb estàndards de qualitat constructiva més elevats.

Ajuts a la rehabilitació i l’eficiència energètica 2015

La impressió de que les institucions publiques sempre destinen massa pocs recursos a aquest tipus d’ajuts i subvencions és habitual. Per la nostra part, i sense entrar en debats d’aquest tipus, creiem que ha de ser benvingut qualsevol tipus d’ajut, si és per aconseguir incrementar l’eficiència energètica del nostre parc edificat (que, no estem descobrint res de nou, és en general ben pobra), reduir les emissions de CO2 i la dependència dels combustibles fòssils, i també millorar la seguretat, les condicions d’habitabilitat i accessibilitat dels edificis, i alhora contribuir a millorar el paisatge urbà del nostre entorn.

Agència de l’Habitatge de Catalunya. Ajuts a la rehabilitació d’edificis d’habitatges.

L’Agència de l’Habitatge de Catalunya ha obert la convocatòria per a la sol·licitud d’ajuts a la rehabilitació d’edificis d’habitatges, excepte a Barcelona ciutat i l’Àrea Metropolitana, que compten amb els seus propis consorcis, i que presenten campanyes de manera separada, com veurem seguidament.

Els ajuts es destinaran, en especial, a fomentar l’accessibilitat, amb la instal·lació d’ascensors i l’eliminació de barreres arquitectòniques, a obres de conservació per deficiències greus, i a la millora de l’eficiència energètica dels edificis. Podeu veure’n més informació en aquest enllaç

Consorci Metropolità de l’Habitatge. Programa Rehabilitació 2015

Convocatòria per a l’any 2015 dels ajuts per a la rehabilitació d’edificis d’ús residencial i habitatges de l’Àrea Metropolitana de Barcelona.

L’objectiu d’aquest programa és incidir en els edificis residencials i en habitatges privats integrants de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, per tal de millorar la qualitat de vida de la ciutadania, les condicions d’habitabilitat i el paisatge urbà, i posa a l’abast dels ciutadans i ciutadanes les eines tècniques, econòmiques i de gestió necessàries.

El Programa d’Ajuts per a la Rehabilitació 2015 consisteix en la concessió de subvencions a fons perdut d’un percentatge del cost subvencionable. En aquest enllaç hi trobareu més informació i tota la documentació i normativa relacionada.

Consorci de l’Habitatge de Barcelona. Convocatòria 2015

La convocatòria de l’any 2015 dins l’àmbit de la ciutat de Barcelona no és més que la pròrroga de la corresponent a l’any anterior, atès l’increment d’expedients presentats al 2014 i l’interès generat pels ciutadans i el sector de la rehabilitació.

Les subvencions van dirigides, especialment, a la millora de l’eficiència energètica dels edificis i la reducció del seu consum, a la millora de les condicions d’accessibilitat, la reparació de patologies estructurals, i la millora en general dels elements comuns dels edificis. En aquest darrer cas, i si no hi ha, a més a més, una millora de l’eficiència energètica de l’edifici, les obres poden ser objecte també d’una subvenció, per bé que amb un import menor. En trobareu més informació i tota la documentació relacionada en aquest enllaç.

Pla de Barris. Bellavista, Les Franqueses del Vallès

Per altra banda, i des de l’any 2004, la Generalitat de Catalunya està desenvolupant el Pla de Barris, amb actuacions en àrees de diferents municipis que requereixen una atenció especial. Per aquest any 2015, entre d’altres, s’ha previst actuar al barri de Bellavista de Les Franqueses del Vallès, en el marc del conveni signat entre l’Ajuntament de Les Franqueses i diversos col·legis professionals, entre els quals hi ha el Col·legi d’Arquitectes i el Col·legi d’Enginyers Industrials. Podeu trobar més informació sobre la convocatòria d’ajuts en aquest enllaç.

Substitució de les instal·lacions d’il·luminació exterior obsoletes, ineficients o inadequades.

Per altra banda, i tot i que no porta associada encara cap partida per a subvencions, volem destacar que la Generalitat va aprovar la  Llei de mesures fiscals, financeres i administratives per aquest any 2015 que, entre moltes d’altres, suposa que les instal·lacions d’il·luminació exterior obsoletes, ineficients o inadequades s’hauran de substituir en un termini màxim de 4 anys, per tal de millorar-ne l’eficiència energètica i reduir alhora la contaminació lumínica.Es preveu que el conjunt de mesures que comporta aquesta nova normativa suposarà un estalvi en la factura energètica d’uns 18 milios d’euros anuals, amortitzant la inversió en un període de 5 anys. Podeu llegir-ne més aquí.

Si necessiteu ampliar la informació sobre qualsevol de les actuacions que us hem enunciat, o bé teniu altres dubtes sobre com millorar l’eficiència energètica, l’accessibilitat i les condicions d’habitabilitat i seguretat de casa vostra, us podeu posar en contacte amb nosaltres

Sergi Aguacil. Enginyer Industrial/ Arquitecte

Marc Escoda. Arquitecte

www.marq-sostenible.com