Casa GZ, les Navas, Barcelona

Projectes Casa GZ, les Navas, Barcelona Rehabilitació d’habitatge unifamiliar entre mitgeres amb criteris d’eficiència energètica i arquitectura sostenible Habitatge amb espais oberts i funcionals, aconseguint un petit oasi enmig de la ciutat. Emplaçament: Les Navas (Districte de Sant Andreu, Barcelona)Superfície: 70 m²Pressupost: 130.000 €Projecte: 2015-16 | Obra 2016-2017 Una casa entre mitgeres de planta baixa …

Projectes

Casa GZ, les Navas, Barcelona

Rehabilitació d’habitatge unifamiliar entre mitgeres amb criteris d’eficiència energètica i arquitectura sostenible

Habitatge amb espais oberts i funcionals, aconseguint un petit oasi enmig de la ciutat.

Emplaçament: Les Navas (Districte de Sant Andreu, Barcelona)
Superfície: 70 m²
Pressupost: 130.000 €
Projecte: 2015-16 | Obra 2016-2017

Pati Casa GZ, les Navas, Barcelona

Una casa entre mitgeres de planta baixa

Casa de la qual només en queden les dues parets mitgeres i la coberta (i encara en molt mal estat), que és sotmesa a una rehabilitació integral, començant pels mateixos fonaments.

Casa GZ, les Navas, Barcelona

Oasi enmig de la ciutat

A banda de millorar-ne l’eficiència energètica, amb elevats índexs d’aïllament tèrmic i la implantació d’energies renovables, es planteja un habitatge amb espais oberts i funcionals, aconseguint un petit oasi enmig de la ciutat.

Sala Casa GZ, les Navas, Barcelona
Escala Casa GZ, les Navas, Barcelona