Cases IL, el Guinardó

Projectes Cases IL, el Guinardó Rehabilitació interior d’habitatges. Dos habitatges en el mateix bloc, un edifici construït a principis dels anys 50 del segle passat, destinat a lloguer de renda limitada. Emplaçament: El Guinardó (Districte d’Horta-Guinardó, Barcelona)Superfície: 80+80 m²Pressupost: 30.000+30.000 €Projecte: 2012-2015 | Obra 2012-2015 Punt de partida Els punts de partida com els d’arribada …

Projectes

Cases IL, el Guinardó

Rehabilitació interior d’habitatges.

Dos habitatges en el mateix bloc, un edifici construït a principis dels anys 50 del segle passat, destinat a lloguer de renda limitada.

Emplaçament: El Guinardó (Districte d’Horta-Guinardó, Barcelona)
Superfície: 80+80 m²
Pressupost: 30.000+30.000 €
Projecte: 2012-2015 | Obra 2012-2015

Cases IL, el Guinardó

Punt de partida

Els punts de partida com els d’arribada són pràcticament els mateixos: habitatges excessivament compartimentats i un pressupost molt ajustat, que condicionen el gruix de la intervenció

Cases IL, el Guinardó

Distribució de la casa

En els espais comuns s’eliminen envans, afegint-li una habitació al menjador, i s’obre un pas en el mur de càrrega que separa la cuina de la sala. La resta de l’habitatge només és objecte d’un ‘rentat de cara’; pintura, col·locació de doble vidre (respectant les fusteries existents) i restauració de les portes i el paviment hidràulic interior. Seguint la màxima del reaprofitament, les biguetes del nou pas obert a la paret mestra acaben convertint-se, de manera gairebé improvisada, en una magnífica biblioteca.