Sergi Aguacil Moreno, Sabadell, 16.12.1978

Estudis

Altres estudis d‘especialització professional

Experiència professional

Publicacions, premis i mencions