Què fem

Arquitectura sostenible. Eficiència energètica i energies renovables. Rehabilitacions energètiques. Rehabilitació d'habitatges i edificis catalogats.
Interiorisme. Implantació d'imatge corporativa. Legalitzacions. Informes tècnics.
Cèdules d'habitabilitat. Inspecció tècnica d'edificis. Tramitació de llicències i subvencions.
Assessorament a particulars, empreses i comunitats de propietaris.