Irma Ventayol i Ceferino: Barcelona, 09.07.1974

Estudis

Altres estudis

Experiència professional

Publicacions, premis i mencions